[Sự Kiện] MỞ BẢN ĐỒ TÂY TẠNG - LÂU LAN

Thân chào các vị bằng hữu, ban quản trị xin thông báo.

 
-------------------------------------------------------
BAN QUẢN TRỊ XIN THÔNG BÁO MỞ CÁC BẢN ĐỒ TÂY TẠNG, LÂU LAN VÀO THỨ 5 TUẦN NÀY
 
 

 

 

 

 

*NỘI DUNG:

 

1/. BẮT ĐẦU MỞ TÂY TẠNG- LÂU LAN VÀO TỐI THỨ 5

 

THỜI GIAN: 20H TỐI THỨ 5 SẼ CHO PHÉP QUA 2 BẢN ĐỒ TÂY TẠNG VÀ LÂU LAN ĐỂ TRAIN CẤP.

GIỚI HẠN CẤP ĐƯỢC THIẾT LẬP Ở ĐĂNG TIÊN 12. 

 

THÔNG TIN VỀ BẢN ĐỒ TÂY TẠNG:

Ở BẢN ĐỒ NÀY BOSS SẼ SPAWN 6 LẦN TRONG 1 NGÀY.

CÓ THỂ ĐỔI CÁC ITEM CẦN THIẾT Ở BẢN ĐỒ NÀY THÔNG QUA CÁC THU THẬP TRONG QUYẾT.

 

THÔNG TIN VỀ BẢN ĐỒ LÂU LAN :

Ở BẢN ĐỒ NÀY BOSS SPAWN 4 LẦN TRONG 1 NGÀY

CÓ THỂ ĐÁNH BOSS ĐỂ LẤY VẬT PHẨM THU THẬP CÁC ITEM QUÝ.

 

 

 

 

 

 

 

MỜI CÁC BẰNG HỮU ONLINE ĐÔNG ĐỦ ĐỂ KHÔNG BỎ LỠ CÁC SỰ KIỆN TRONG DỊP QUỐC KHÁNH
--------------------------------------------------------------------------------------
chân thành cảm ơn các bằng hữu đã tham gia ủng hộ server
BAN QUẢN TRỊ CỬU LONG RUZUE KÍNH BÁO !