[Sự Kiện] RỒNG XUẤT HIỆN

 

 

Thân chào các vị bằng hữu, ban quản trị xin thông báo.

 
-------------------------------------------------------
BAN QUẢN TRỊ XIN THÔNG BÁO MỞ 1 SỰ KIỆN ĂN THEO KHI MỞ TÂY TẠNG- LÂU LAN
 

 

RỒNG XUẤT HIỆN

 

 

 

*NỘI DUNG:

 

1/. TRONG THỜI GIAN 1 TUẦN KỂ TỪ NGÀY MỞ BẢN ĐỒ TÂY TẠNG

 

 3 CON RỒNG ĐẦU TIÊN CỦA SERVER HOÀN THÀNH THU THẬP VŨ KHÍ HẮC

 

 

LONG SẼ NHẬN ĐƯỢC CÁC PHẦN QUÀ CÓ GIÁ TRỊ CỦA MÁY CHỦ RUZUE III

 

PHẦN THƯỞNG CHO TOP 1: 150 THANH LONG BẢO RƯƠNG. 1 BÌNH TINH LUYỆN +14.

PHẦN THƯỞNG CHO TOP 2: 100 THANH LONG BẢO RƯƠNG. 1 BÌNH TINH LUYỆN +14.

PHẦN THƯỞNG CHO TOP 3:  50 THANH LONG BẢO RƯƠNG . 1 BÌNH TINH LUYỆN +14.

 

 

 

    NGOÀI RA  SAU 1 TUẦN KỂ TỪ THỜI ĐIỂM MỞ TÂY TẠNG SẼ CHO PHÉP THU

THẬP

 

HẮC LONG NHÃN TỪ LÔI TINH VÀ CÁC VẬT PHẨM KHÁC. TỶ LỆ THU THẬP SẼ

 

RẤT KHÓ KHĂN ĐỂ ĐẢM BẢO CHIẾN TRƯỜNG YASHUCHU KHÔNG BỊ GIẢM

 

NHIỆT

 

 

PS: MONG RẰNG ĐOÀN HỘI CÁC BẠN ĐÃ ĐỦ VỮNG CHẮC ĐỂ VƯỢT QUA SÓNG GIÓ SẮP TỚI.

 

MỜI CÁC BẰNG HỮU ONLINE ĐÔNG ĐỦ ĐỂ KHÔNG BỎ LỠ CÁC SỰ KIỆN.
--------------------------------------------------------------------------------------
chân thành cảm ơn các bằng hữu đã tham gia ủng hộ server
BAN QUẢN TRỊ CỬU LONG RUZUE KÍNH BÁO !