[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ MÁY CHỦ 9DRUZUE 
Thân chào các vị bằng hữu
Ban quản trị xin thông báo
-------------------------------------
BAN QUẢN TRỊ XIN THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ ĐỘT XUẤT ĐỂ SỬA LỖI PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH
 
NỘI DUNG:
 

THỜI GIAN DỰ KIẾN: TỪ 03H30 - ĐẾN 8H30 NGÀY 25/10/2015 

 

Trong thời gian bảo trì, mọi chức năng của game sẽ ngừng hoạt động cho tới khi thông báo tiếp theo.

mong quý bằng hữu thông cảm và chung sức giúp server vận hành ổn đinh.

 

Trong thời gian sửa chữa mời quý bằng hữu theo dõi thông tin cập nhật trên fanpage và box của server.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------

 

 
 
 
MỜI CÁC BẰNG HỮU ONLINE ĐÔNG ĐỦ ĐỂ KHÔNG BỎ LỠ CÁC SỰ KIỆN TRONG DỊP KHAI MỞ MÁY CHỦ
--------------------------------------------------------------------------------------
chân thành cảm ơn các bằng hữu đã tham gia ủng hộ server
BAN QUẢN TRỊ CỬU LONG RUZUE KÍNH BÁO !