Cửu Long Tranh Bá Ruzue
Hỗ trợ trực tuyến
GM

Chuyên hỗ trợ các vấn đề chuyên sâu trong game, Các lỗi phát sinh trong game, Tổ chức sự kiện ingame

GM

Chuyên hỗ trợ các vấn đề về tài khoản, phí giao dịch, lỗi cài đặt game, khiếu nại về tài khoản, thay đổi thông tin tài khoản, các chức năng hỗ trợ trên trang chủ